Wat verwachten wij van u?

U dient gedurende het hele traject volledige openheid van zaken te geven met betrekking tot uw financiën. Dit houdt in dat wij graag willen weten welke inkomsten u op uw rekening krijgt en wat de uitgaven en lopende betalingsverplichtingen zijn. Ook verwachten wij dat u aangeeft wat er op uw bankrekeningen staat en wat uw vermogen is. Onder vermogen verstaan we al uw bezittingen, zoals spaargeld of aandelen. Schulden zijn ook een krediet bij de bank, webwinkel of een lening bij familie/vrienden.

Geen nieuwe verplichtingen

Wanneer u een nieuw telefoonabonnement afsluit of over wil stappen naar een nieuwe energiemaatschappij, moet u ons eerst toestemming vragen. Wij kijken in uw prognose en budgetplan of er ruimte is. U mag namelijk geen nieuwe schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aangaan, zonder toestemming. Wij verstaan hieronder ‘het ontstaan of in stand houden van een negatief saldo op de bankrekening’.  U kunt hierbij ook denken aan goederen kopen, boetes betalen en het afsluiten van nieuwe contracten. Een verhuizing moet u ook met ons overleggen, omdat door u door de verhuizing tijdelijk dubbele woonlasten kunt hebben of nieuwe schulden kunnen ontstaan.

Mag u extra leefgeld vragen?

Extra leefgeld is niet altijd mogelijk. Wanneer u een keer extra leefgeld nodig heeft, vinden wij het prettig als u een reden kan aangeven aan de bewindvoerder. De bewindvoerder kijkt in uw begroting en prognose of er ruimte is voor extra leefgeld. Als dat zo is, wordt dit geld naar uw leefgeldrekening overgemaakt.

Wat als u een uitkering ontvangt?

Wanneer u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet, Wajong, WW, AOW, ZW, WIA IOAW of IOAZ, dient u een aantal zaken door te geven aan ons, zoals:

• geldstortingen van andere mensen op u leefgeldrekening;
• vakantie;
• ziekenhuis opname;
• extra inkomsten;
• verhuizing;
• verandering gezinssituatie; bijvoorbeeld samenwonen, scheiding en geboorte.
• belastingteruggave/ betaling als er sprake is van IOAW, IOAZ of de Participatiewet.

Deze zaken kunnen gevolgen hebben voor uw uitkering.

Wat gebeurt er met de DigiD-code?

Wij regelen uw financiële zaken waarvoor wij een machtiging-DigiD nodig hebben. Deze DigiD-code wordt voor u aangevraagd en ontvangt u thuis.

Pas op!

U staat onder bewind, dit wil echter niet zeggen dat u binnen drie jaar van uw schulden af bent. De schulden kunnen in het begin van het bewind nog oplopen. U moet er rekening mee houden dat er nog steeds beslag gelegd kan worden op uw inkomen en roerende goederen zoals inboedel en auto. Dat kunnen wij niet altijd voorkomen. De belastingdienst kan de toeslagen verrekenen met een belastingschuld. Het schuldhulpverleningstraject loopt via de gemeente en wordt pas aangevraagd wanneer u voldoet aan de eisen voor dit traject.

Duray Financiële Zorgverlening

Bezoekersadres:
Torenallee 20 | 5617 BC Eindhoven
Postadres:
Postbus 305 | 5670 AH Nuenen

Handige links: