Wat doen wij voor u?

Wij verzorgen voor u de aanvraag onderbewindstelling bij de rechtbank. Nadat het bewind is uitgesproken kunt u in de kolom hierlangs zien wat u van ons mag verwachten:

Taken

• Intake / kennismakingsgesprek
•  opstellen budgetplan met inkomsten, uitgaven, schulden, bezittingen en vorderingen
•  plan van aanpak maken
•  begeleiden aanvraag bewind en mee naar zitting
•  boedelbeschrijving maken
•  uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens opgesteld budgetplan
•  aanvragen belastingtoeslagen
•  ondersteunen/begeleiden aanvragen van uitkeringen
•  bezwaar bijzondere bijstand beoordelen en eventueel in beroep gaan
•  declareren bij de (zorg)verzekering
•  beheer verzekeringen (afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen)
•  de contacten met diverse instellingen /instanties
• afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden
•  behandeling van post
•  het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording
•  inlog aanmaken voor online inzage voor client en eventueel andere betrokkenen
•  begeleiden aanvraag schuldhulpverlening
• informeren WSNP bewindvoerder / schuldhulp

Bankrekening

Wij werken met de ING en de ABN AMRO bank. Als u al een rekening bij één van deze banken heeft, wordt dit de leefgeldrekening en openen wij een beheerrekening op uw naam. Indien u hier nog geen rekening heeft openen wij twee rekeningen op uw naam. Een leefgeldrekening waarvan u een pinpas krijgt en een beheerrekening. Met de leefgeldrekening kunt u niet rood staan en kunt u niet internetbankieren. De beheerrekening is een rekening waarop uw inkomen gestort wordt en waarvan alle betalingen worden gedaan. Denk hierbij aan de huur/hypotheek, gas, elektra, water, verzekeringen en uw leefgeld. Van het overige geld worden calamiteiten/onvoorzienbare situaties betaald en schulden afgelost. Wij zorgen ervoor dat er wekelijks of maandelijks een bedrag naar uw leefgeldrekening wordt overgemaakt. Het bedrag wordt met u afgesproken.

Post

Wij vragen instanties/bedrijven om het postadres te veranderen in het adres van ons kantoor, zodat wij uw post ontvangen. Het kan zijn dat u toch nog post ontvangt die betrekking heeft op uw financiën. Stuur deze dan direct aan ons door.

Aangifte inkomstenbelasting

Wij verzorgen de aangifte inkomstenbelasting voor u vanaf het jaar dat u onder bewind bent gesteld en de vijf voorafgaande jaren.

Inkomensondersteunende regelingen

Er zijn verschillende inkomensondersteunende regelingen waar u misschien recht op heeft. De regelingen zijn niet in elke gemeente hetzelfde. Het is afhankelijk van de gemeente waar u woont of u recht heeft op de regelingen, zoals:

• collectieve zorgverzekering gemeente;
• kinderopvangbijdrage;
• bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd wanneer er geen andere regeling is die de noodzakelijke kosten dekken. Denk hierbij aan bewindvoerderskosten, schoolkosten,  medische kosten en advocaatkosten. Indien u hier recht op heeft, vragen wij deze bij uw gemeente aan. Wanneer u extra kosten gaat maken, moet u dit overleggen met ons. U moet ook altijd eerst een offerte aanvragen.

Informatie inwinnen en verstrekken

Wij zorgen ervoor dat alle instanties en bedrijven, waar u financiële afspraken of contact mee heeft, op de hoogte zijn van de onderbewindstelling. Wij vragen aan de instanties/bedrijven een overzicht van de openstaande facturen en/of schulden. Ook vragen wij aan verzekeringsmaatschappijen uw verzekeringspolis op. Bovendien vragen wij aan het bedrijf of instantie waar u uw inkomen van ontvangt, dit inkomen op de beheerrekening te storten.

Kwijtscheldingen

Wij vragen voor u kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschap aan als u hier recht op heeft.

Verzekeringen

Wij controleren uw verzekeringen. Als u nog geen aansprakelijkheid-, inboedel- of uitvaartverzekering heeft wordt deze aangevraagd voor u. Dit wordt gedaan om risico’s te dekken. Als u de schuldhulpverlening ingaat, wordt dit eveneens van u verwacht.

Duray Financiële Zorgverlening

Bezoekersadres:
Torenallee 20 | 5617 BC Eindhoven
Postadres:
Postbus 305 | 5670 AH Nuenen

Handige links: