Zelfde naam, zelfde rol?

bewindvoerder beschermingsbewind  | bewindvoerder WSNP
Waar een bewindvoerder beschermingsbewind het vermogen van de klant bewaakt is de bewindvoerder WSNP verantwoordelijk om de boedel te beheren en te vereffenen tijdens een schuldsaneringtraject.

Alleen bij schulden?

Vaak wordt bewindvoering in verband gebracht met schulden. Dit is onterecht, veel mensen met een gezonde financiële positie vragen om uiteenlopende redenen een bewindvoering aan.

Alleen voor ouderen?

Bewindvoering kan aangevraagd worden voor iedereen vanaf 18 jaar.

Worden mijn schulden na 3 jaar kwijtgescholden?

Nee. U staat onder bewind, dit wil echter niet zeggen dat u binnen drie jaar van uw schulden af bent. De schulden kunnen in het begin van het bewind nog oplopen. U moet er rekening mee houden dat er nog steeds beslag gelegd kan worden op uw inkomen en roerende goederen zoals inboedel en auto. Dat kunnen wij niet altijd voorkomen. De belastingdienst kan de toeslagen verrekenen met een belastingschuld. Het schuldhulpverleningstraject loopt via de gemeente en wordt pas aangevraagd wanneer u voldoet aan de eisen voor dit traject.

Waar kunt u heen met klachten?

Wij horen graag  als u klachten heeft over ons. U kunt uw klacht ook bij de klachtencommissie of de kantonrechter voorleggen. Van de klachtenregeling heeft u een folder ontvangen en deze kunt u raadplegen op de website van www.nbpb.nl.

FOLDER NBPB OPENEN IN NIEUW TABBLAD

Als u een klacht indient bij de kantonrechter kunt u dit per brief. In de brief legt u uit wat uw klachten zijn. De rechter beoordeelt of uw klachten terecht zijn. Het kan zijn dat wij beiden worden uitgenodigd voor een zitting.

Wanneer stopt het bewind?

De beëindiging van het bewind gebeurt door middel van een verzoek aan de kantonrechter. De aanleiding kan zijn:
• u komt te overlijden;
• u zich niet aan de afspraken houdt;
• u onder curatele wordt gesteld;
• de onderbewindstelling voor bepaalde tijd is;
• de bewindvoerder onder bewind wordt gesteld;
• de rechter ontslag verleend aan de bewindvoerder.
U kunt ook een verzoek indienen als u weer zelf de financiën wilt regelen. Het is dan aan de rechter om dit te beoordelen.

Hoe kunt u inloggen in uw dossier?

U krijgt, zodra de bankrekeningen zijn geopend op uw naam, de inloggegevens van uw dossier via uw emailadres. Als u op de website https://mijn.onview.nl/ of op de groene knop boven aan deze website klikt, kunt u uw inloggegevens invullen. U kunt in het digitaal dossier de volgende gegevens inzien:
• bank- en rekeningafschriften;
• schulden en bezittingen;
• inkomsten en uitgaven;
• prognose.

Wat zijn de kosten van bewind?

De kosten van bewindvoering zijn vastgelegd door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). Als u een inkomen op 120% van bijstandsniveau heeft, kunt u bijzondere bijstand krijgen. Wij vragen voor u bijzondere bijstand aan indien u hier recht op heeft bij de gemeente in uw woonplaats.

De kosten voor bewind worden door u betaald indien u geen recht heeft op bijzondere bijstand. De kosten worden van uw beheerrekening betaald. Voor meer info gaat u naar onze tarieven .

Hoe berekent u de vrij te laten bedragen?

Als de Wsnp op iemand van toepassing is, berekent de bewindvoerder een vrij te laten bedrag. Van dat vrij te laten bedrag moet iemand in de Wsnp rondkomen. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag is, moet dit bedrag worden overgemaakt naar een boedelrekening die de bewindvoerder beheert.

Vrij te laten bedrag-calculator

Duray Financiële Zorgverlening

Bezoekersadres:
Torenallee 20 | 5617 BC Eindhoven
Postadres:
Postbus 305 | 5670 AH Nuenen

Handige links: