Informatie voor zorgverleners.

Duray krijgt zijn cliënten onder andere van andere hulpverleners. Wij ontvangen graag eerst een kort beschrijving van de casus. Dit gebeurd meestal in een telefonische onderhoud of via mail.  Daarna brengen wij de situatie in kaart door middel van een intakegesprek in het bijzijn van de desbetreffende hulpverlener, bij de client thuis. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er voor de cliënt beschermingsbewind aangevraagd bij de rechter.

Aanvraag onderbewindstelling

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te regelen of is er sprake van problematische schulden. Beschermingsbewind kan dan uitkomst bieden. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om de cliënt te beschermen. Dit zorgt ervoor dat anderen geen misbruik van de situatie van de cliënt kunnen maken. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. Een bewindvoerder beheert de inkomsten en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten op tijd worden betaald voor zijn cliënt. Ook zorgt een bewindvoerder ervoor dat de kans op (nieuwe) schulden kleiner wordt. Kortom, een bewindvoerder regelt alle financiële zaken voor de cliënt.

Documenten onderbewindstelling

Naar aanleiding van het intake gesprek worden de volgende documenten gemaakt en wordt beschermingsbewind voor de cliënt aangevraagd bij de rechter:
• een casusbeschrijving;
• een verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap;
• plan van aanpak bewind;
• aanvullend plan van aanpak problematische schulden;
• bereidverklaring van de bewindvoerder;
• een inkomsten- en uitgavenoverzicht;
• een schulden- en bezittingenlijst;
• een rapportberekening VTLB Calculator;
• een processtappenplan.

Zitting rechtbank

Wij en de cliënt worden tergelijkertijd uitgenodigd voor een gesprek met de rechter. Bij de zitting beoordeelt de rechter of beschermingsbewind de juiste oplossing is voor de cliënt. Wanneer de rechter akkoord gaat met beschermingsbewind, krijgt de bewindvoerder en de client een beschikking toegestuurd door de rechtbank. Zodra de beschikking ontvangen is, kunnen wij voor u aan de slag.

Contactfomulier

Voor informatie over onze diensten kunt u bellen of onderstaand formulier invullen en wij nemen z.s.m. contact met op.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

U formulier is verzonden.

Duray Financiële Zorgverlening

Bezoekersadres:
Torenallee 20 | 5617 BC Eindhoven
Postadres:
Postbus 305 | 5670 AH Nuenen

Handige links: